آغاز پرداخت عیدی کارگران شهرداری اهواز

شهرار اهواز از آغاز پرداخت عیدی کارگران شهرداری در بهمن‌ماه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز، موسی شاعری شهردار اهواز از آغاز پرداخت عیدی کارگران و کارکنان شهرداری خبر داد.

پرداخت عیدی کارکنان شهرداری اهواز در بهمن ماه در حالی است که طی سال های گذشته تاخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق و عیدی کارکنان شهرداری مرسوم بود.

سازمان ها و ارگان های مختلف تاکنون در خصوص زمان پرداخت عیدی کارمندان خود اطلاع رسانی دقیقی نکرده اند.

آغاز پرداخت عیدی کارگران شهرداری اهواز
شهرار اهواز از آغاز پرداخت عیدی کارگران شهرداری در بهمن‌ماه خبر داد.

آغاز پرداخت عیدی کارگران شهرداری اهواز
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، موسی شاعری شهردار اهواز از آغاز پرداخت عیدی کارگران و کارکنان شهرداری خبر داد.

پرداخت عیدی کارکنان شهرداری اهواز در بهمن ماه در حالی است که طی سال های گذشته تاخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق و عیدی کارکنان شهرداری مرسوم بود.

سازمان ها و ارگان های مختلف تاکنون در خصوص زمان پرداخت عیدی کارمندان خود اطلاع رسانی دقیقی نکرده اند.

آغاز پرداخت عیدی کارگران شهرداری اهواز
شهرار اهواز از آغاز پرداخت عیدی کارگران شهرداری در بهمن‌ماه خبر داد.

آغاز پرداخت عیدی کارگران شهرداری اهواز
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، موسی شاعری شهردار اهواز از آغاز پرداخت عیدی کارگران و کارکنان شهرداری خبر داد.

پرداخت عیدی کارکنان شهرداری اهواز در بهمن ماه در حالی است که طی سال های گذشته تاخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق و عیدی کارکنان شهرداری مرسوم بود.

سازمان ها و ارگان های مختلف تاکنون در خصوص زمان پرداخت عیدی کارمندان خود اطلاع رسانی دقیقی نکرده اند.

پرداخت عیدی کارکنان شهرداری اهواز در بهمن ماه در حالی است که طی سال های گذشته تاخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق و عیدی کارکنان شهرداری مرسوم بود.

سازمان ها و ارگان های مختلف تاکنون در خصوص زمان پرداخت عیدی کارمندان خود اطلاع رسانی دقیقی نکرده اند.

مطالب مرتبط