با تاکید فرماندار مسجدسلیمان مبنی بر اجرای محدویت ها؛بیش از ۳۰ واحد صنفی متخلف در شهرستان مسجدسلیمان پلمپ شدند

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ؛ با تاکید دکتر پاکدل فرماندار شهرستان بر نظارت مستمر بر اجرای محدویت های اصناف،صبح امروز(یکشنبه)اکیپی متشکل از نمایندگان فرمانداری،اداره صمت و اماکن نیروی انتظامی در سطح شهرستان مسجدسلیمان از روند تعطیلی اصناف بازدید کردند.
در این بازدید مشترک بیش از ۳۰ واحد صنفی در سطح شهرستان پلمپ شد که از جمله اصناف تعطیل شده می توان به کافی نت ها،آرایش و بهداشتی،سالن های زیبایی،مشاورین املاک و پوشاک اشاره کرد .

 

با تاکید فرماندار مسجدسلیمان مبنی بر اجرای محدویت ها؛بیش از ۳۰ واحد صنفی متخلف در شهرستان مسجدسلیمان پلمپ شدند
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ؛ با تاکید دکتر پاکدل فرماندار شهرستان بر نظارت مستمر بر اجرای محدویت های اصناف،صبح امروز(یکشنبه)اکیپی متشکل از نمایندگان فرمانداری،اداره صمت و اماکن نیروی انتظامی در سطح شهرستان مسجدسلیمان از روند تعطیلی اصناف بازدید کردند.
در این بازدید مشترک بیش از ۳۰ واحد صنفی در سطح شهرستان پلمپ شد که از جمله اصناف تعطیل شده می توان به کافی نت ها،آرایش و بهداشتی،سالن های زیبایی،مشاورین املاک و پوشاک اشاره کرد .

با تاکید فرماندار مسجدسلیمان مبنی بر اجرای محدویت ها؛بیش از ۳۰ واحد صنفی متخلف در شهرستان مسجدسلیمان پلمپ شدند
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ؛ با تاکید دکتر پاکدل فرماندار شهرستان بر نظارت مستمر بر اجرای محدویت های اصناف،صبح امروز(یکشنبه)اکیپی متشکل از نمایندگان فرمانداری،اداره صمت و اماکن نیروی انتظامی در سطح شهرستان مسجدسلیمان از روند تعطیلی اصناف بازدید کردند.
در این بازدید مشترک بیش از ۳۰ واحد صنفی در سطح شهرستان پلمپ شد که از جمله اصناف تعطیل شده می توان به کافی نت ها،آرایش و بهداشتی،سالن های زیبایی،مشاورین املاک و پوشاک اشاره کرد .با تاکید فرماندار مسجدسلیمان مبنی بر اجرای محدویت ها؛بیش از ۳۰ واحد صنفی متخلف در شهرستان مسجدسلیمان پلمپ شدند
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ؛ با تاکید دکتر پاکدل فرماندار شهرستان بر نظارت مستمر بر اجرای محدویت های اصناف،صبح امروز(یکشنبه)اکیپی متشکل از نمایندگان فرمانداری،اداره صمت و اماکن نیروی انتظامی در سطح شهرستان مسجدسلیمان از روند تعطیلی اصناف بازدید کردند.
در این بازدید مشترک بیش از ۳۰ واحد صنفی در سطح شهرستان پلمپ شد که از جمله اصناف تعطیل شده می توان به کافی نت ها،آرایش و بهداشتی،سالن های زیبایی،مشاورین املاک و پوشاک اشاره کرد .

 

مطالب مرتبط