آخرین اخبار

پیام تبریک دکتر اکبر بهاروند رییس هیّئت امنای هلدینگ رسانه ای خلیج فارس به مناسبت عضویت مهندس حسام خوشبین فر در هیّئت مدیره شرکت فولاد اکسین

دکتر اکبر بهاروند رییس جدید هیّئت امنای هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس در پیامی عضویت مهندس حسام خوشبین فر را تبریک گفت
متن پیام ایشان به شرح ذیل است: عضویت و پیوستن مهندس حسام خوشبین فر جوان فعال و پویای حوزه ی صنعت نشان از هوشمندی و آینده نگری وزارت کار،رفاه و امور اجتماعی دارد.
مهندس خوشبین فر که از جوانان نخبه و مذهبی حوزه ی صنعت است در دوران حضور در مجلس شورای اسلامی و هیئت مدیره شرکت لوله سازی عملکردی عالی و دانش محور داشته است که سبب ساز خروج شرکت لوله سازی از بحران و ورشکستگی گردید.
بی گمان حضور این جوان شایسته و پاکدست در مجموعه ی فولاد اکسین منشا موفقیت و برکت در آن مجموعه ی محترم خواهد گردید
بنده ضمن تبریک مجدد به مجموعه ی محترم فولاد اکسین برای ایشان آرزوی توفیق و سربلندی روزافزون می نمایم.
٢٩ بهمن ماه٩٩/اکبر بهاروند هیّئت امنای هلدینگ رسانه ای خبری خلیج فارس

 

دکتر اکبر بهاروند رییس جدید هیّئت امنای هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس در پیامی عضویت مهندس حسام خوشبین فر را تبریک گفت
متن پیام ایشان به شرح ذیل است: عضویت و پیوستن مهندس حسام خوشبین فر جوان فعال و پویای حوزه ی صنعت نشان از هوشمندی و آینده نگری وزارت کار،رفاه و امور اجتماعی دارد.
مهندس خوشبین فر که از جوانان نخبه و مذهبی حوزه ی صنعت است در دوران حضور در مجلس شورای اسلامی و هیئت مدیره شرکت لوله سازی عملکردی عالی و دانش محور داشته است که سبب ساز خروج شرکت لوله سازی از بحران و ورشکستگی گردید.
بی گمان حضور این جوان شایسته و پاکدست در مجموعه ی فولاد اکسین منشا موفقیت و برکت در آن مجموعه ی محترم خواهد گردید
بنده ضمن تبریک مجدد به مجموعه ی محترم فولاد اکسین برای ایشان آرزوی توفیق و سربلندی روزافزون می نمایم.
٢٩ بهمن ماه٩٩/اکبر بهاروند هیّئت امنای هلدینگ رسانه ای خبری خلیج فارس

مطالب مرتبط