دکتر علیرضا نادری یکتا عضو هیّئت مدیره ی شرکت توسعه ی نیشکر و صنایع جانبی ایران شد

دکتر علیرضا نادری یکتا عضو هیّئت مدیره ی شرکت توسعه ی نیشکر و صنایع جانبی ایران شد.

#دکترعلیرضانادری_یکتا رییس جبهه ی تدبیر و توسعه ی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و از مدیران خوشنام و کاردارن توسعه ی نیشکر خوزستان هست که حضور ایشان می تواند گره ی کور نیشکر خوزستان را در حوزه ی مدیریت باز نماید.

#گفتمان_نفت این انتصاب شایسته را به مجموعه ی محترم نیشکر ایران و نیز به دکتر نادری یکتا ی عزیز تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی روزافزون خواستاریم.

ترانه نیوز

مطالب مرتبط