آخرین اخبار

خدا بهمراهت ای استاندار سختکوش، مردمی، مهربان و تکرار ناشدنی

عبدالرحمن نیک سرشت

از روزی که آمد و امروز که می رود هرگز او را در مرخصی ندیدم و حتی در بستر بیماری با جسم رنجور و روحی شاد، آرام و قرار نداشت، مرتب وی امور محوله را با دقت و تمرکز هر چه تمام پیگیری می کرد.
دکتر غلامرضا شریعتی با حساب سرانگشتی چهار سال است که در کرسی استانداری خوزستان نشسته و در اوج بحران های فزاینده سکاندار مدیریت اجرایی استان خوزستان را رها نکرد و همواره گوش بزنگ و چشم بیدار با همه ی وجودش و با وجود مخالفت ها و نارسایی های بسیار، هرگز مایوس و ناامید با مردم سخن نمی گفت ، کمتر تندی می کرد و بندرت از کوره در می رفت ولی سریع عذرخواهی می کرد و از طرف مقابل دلجویی می کرد هرگز برای مخالفان خود توطئه و دسیسه نکرد و هیچکس را بخاطر هتک حرمت، تهمت و افتراء به خود شکایت نکرد و همواره ناجی و میانجی دعواهای دیگران بود و به توسعه ی روستاها، بخش ها، شهرک ها و شهرهای کوچک اهمیت می داد و به مردمان آن دیار عشق می ورزید .
مخلص کلام دکتر غلامرضا شریعتی با تمام نقدهایی که بر وی مترتب بود، انسانی مهربان، دلسوز و ماخوذ به حیا بود و ندیدم کسی دلشکسته، نومید و یا رنجور از امارتش بیرون بزند و بقول معروف اگر کسی را به پادشاهی نمی رساند اما گدایش هم نمی کرد.

والسلام

 

 

بندرت از کوره در می رفت ولی سریع عذرخواهی می کرد و از طرف مقابل دلجویی می کرد هرگز برای مخالفان خود توطئه و دسیسه نکرد و هیچکس را بخاطر هتک حرمت، تهمت و افتراء به خود شکایت نکرد و همواره ناجی و میانجی دعواهای دیگران بود و به توسعه ی روستاها، بخش ها، شهرک ها و شهرهای کوچک اهمیت می داد و به مردمان آن دیار عشق می ورزید .
مخلص کلام دکتر غلامرضا شریعتی 

مطالب مرتبط