عملکرد HSE پیمانکاران فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی بررسی شد

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۰ ب٫ظ
عملکرد HSE پیمانکاران فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی بررسی شد با حضور نمایندگان مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران در بازدید از فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی عملکرد HSE پیمانکاران این طرح های توسعه ای مورد ممیزی و بررسی قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ، نمایندگان مدیریت HSE این شرکت در بازدیدی که هفته گذشته از طرح های توسعه فازهای ۱۳ و ۱۴ […]

با حضور نمایندگان مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران در بازدید از فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی عملکرد HSE پیمانکاران این طرح های توسعه ای مورد ممیزی و بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ، نمایندگان مدیریت HSE این شرکت در بازدیدی که هفته گذشته از طرح های توسعه فازهای ۱۳ و ۱۴ داشتند با حضور نمایندگان شرکت نفت و گاز پارس و پیمانکاران اصلی و فرعی، وضعیت سیستم مدیریت HSE، عملکرد ایمنی و آتش نشانی پیمانکاران این طرح ها را مورد ممیزی و بررسی قرار دادند.
در این بازدید با توجه به اهمیت راه اندازی طرح های توسعه ای پارس جنوبی و اهمیت و جایگاه الزامات ایمنی و آتش نشانی در آن طرح ها ممیزی و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE با اهداف از پیش تعیین شده انجام شد.
بررسی الزام های ایمنی و آتش نشانی قبل از راه اندازی و حصول اطمینان از آمادگی سیستم ها و تاسیسات فرآیندی اصلی و جانبی برای راه اندازی اولیه و تایید نصب و اجرای الزامات ایمنی قبل از شروع عملیات تولید و بهره برداری مطابق با دستورالعمل های ایمنی پیش راه اندازی (PSSR) و همچنین، بررسی برنامه های نظارتی کارفرما بر عملکرد پیمانکاران زیر مجموعه و نیز ممیزی و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE پیمانکاران بر پروژه هایی که اجرا و ساخت آن به عهده پیمانکار گذارده شده، از جمله اهداف این ممیزی بود.
بررسی میزان انطباق فعالیت ها و فرآیندهای جاری با استانداردها، قوانین و مقررات، کلیه راهنماها، روش های اجرایی و ابلاغیه های شرکت ملی نفت که در حوزه یHSE تدوین شده، از دیگر موارد مورد بررسی در این ممیزی بود.
آخرين اخبار
پر بحث ترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار