لزوم انتصاب سريعتر فرماندار مسجدسليمان

تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۸ ب٫ظ
لزوم انتصاب سريعتر فرماندار مسجدسليمان ۷ لزوم انتصاب سريعتر فرماندار مسجدسليمان در حاليكه شهر اولين ها كمبود يك فرماندار شايسته ي بومي را به شدت احساس مي كند اما كماكان فرمانداري اين شهر با سرپرست اداره مي شود اردوان قنبري سرپرست فعلي فرمانداري كه نشان داده در نقش همان معاون مي تواند مثمرثمر تَر باشد هم اين روزها به علت سرپرست بودن […]

انتصاب فرماندار مسجدسلیمان ۷

لزوم انتصاب سريعتر فرماندار مسجدسليمان

در حاليكه شهر اولين ها كمبود يك فرماندار شايسته ي بومي را به شدت احساس مي كند اما كماكان فرمانداري اين شهر با سرپرست اداره مي شود

اردوان قنبري سرپرست فعلي فرمانداري كه نشان داده در نقش همان معاون مي تواند مثمرثمر تَر باشد هم اين روزها به علت سرپرست بودن در خيلي از تصميمات نمي تواند ورود كند و طبق آخرين شنيده ها علي خدري فرماندار جوان و توانمند گتوند بزودي سكان فرمانداري شهر اولين ها را در دست مي گيرد
و مسجدسليمان بعد از بيش از ٥ سال صاحب يك فرماندار بومي دلسوز ؛صاحب برنامه و مقتدر خواهد شد

استاندار محترم خوزستان بايد هرچه سريعتر نسبت به انتصابفرماندار براي شهر اقدام نمايد تا شهر از بلاتكليفي خارج شده و با آمدن فرماندار جديد و تزريق خون جديد به پيكره ي فرسوده ي فرمانداري مسجدسليمان؛شاهد رونق دوباره ي مسجدسليمان باشيم

٢٠آبان ٩٧/ بابك طهماسبي

لزوم انتصاب سريعتر فرماندار مسجدسليمان

در حاليكه شهر اولين ها كمبود يك فرماندار شايسته ي بومي را به شدت احساس مي كند اما كماكان فرمانداري اين شهر با سرپرست اداره مي شوداردوان قنبري سرپرست فعلي فرمانداري كه نشان داده در نقش همان معاون مي تواند مثمرثمر تَر باشد هم اين روزها به علت سرپرست بودن در خيلي از تصميمات نمي تواند ورود كند و طبق آخرين شنيده ها علي خدري فرماندار جوان و توانمند گتوند بزودي سكان فرمانداري شهر اولين ها را در دست مي گيردو مسجدسليمان بعد از بيش از ٥ سال صاحب يك فرماندار بومي دلسوز ؛صاحب برنامه و مقتدر خواهد شداستاندار محترم خوزستان بايد هرچه سريعتر نسبت به انتصاب فرماندار براي شهر اقدام نمايد تا شهر از بلاتكليفي خارج شده و با آمدن فرماندار جديد و تزريق خون جديد به پيكره ي فرسوده ي فرمانداري مسجدسليمان؛شاهد رونق دوباره ي مسجدسليمان باشيماستاندار محترم خوزستان بايد هرچه سريعتر نسبت به انتصاب فرماندار براي شهر اقدام نمايد تا شهر از بلاتكليفي خارج شده و با آمدن فرماندار جديد و تزريق خون جديد به پيكره ي فرسوده ي فرمانداري مسجدسليمان؛شاهد رونق دوباره ي مسجدسليمان باشيم

آخرين اخبار
پر بحث ترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار