آخرین اخبار

تزریق واکسن اسپوتنیک به بیش از ۲۰۰ خوزستانی تاکنون ۲۴۷ نفر از کادر درمان بیمارستانهای خوزستان واکسن کرونا دریافت کرده اند

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ؛ رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت :نخستین مرحله واکسیناسیون کرونا همزمان با سراسر کشور ۲۱ بهمن‌ماه در بیمارستان رازی اهواز انجام شد.
علوی افزود: تاکنون ۲۴۷ نفر در بیمارستانهای رازی، سینا، امیرالمومنین، گلستان اهواز و مادر رامهرمز، نظام مافی شوش، بعثت ماهشهر واکسن را دریافت کردند.
وی در ادامه افزود:در این مرحله، واکسن تنها به کادر درمان بخش‌های ICU بیمارستان‌های پذیرای بیماران مبتلا به کرونا تزریق می‌شود.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت : واکسن روسی اسپوتنیک وی  در دو مرحله در ۲ دوز ، در فاصله ی زمانی ۲۱ روز به داوطلبان تزریق می‌شود .

 

تزریق واکسن اسپوتنیک به بیش از ۲۰۰ خوزستانی
تاکنون ۲۴۷ نفر از کادر درمان بیمارستانهای خوزستان واکسن کرونا دریافت کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ؛ رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت :نخستین مرحله واکسیناسیون کرونا همزمان با سراسر کشور ۲۱ بهمن‌ماه در بیمارستان رازی اهواز انجام شد.
علوی افزود: تاکنون ۲۴۷ نفر در بیمارستانهای رازی، سینا، امیرالمومنین، گلستان اهواز و مادر رامهرمز، نظام مافی شوش، بعثت ماهشهر واکسن را دریافت کردند.
وی در ادامه افزود:در این مرحله، واکسن تنها به کادر درمان بخش‌های ICU بیمارستان‌های پذیرای بیماران مبتلا به کرونا تزریق می‌شود.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت : واکسن روسی اسپوتنیک وی  در دو مرحله در ۲ دوز ، در فاصله ی زمانی ۲۱ روز به داوطلبان تزریق می‌شود .علوی افزود: تاکنون ۲۴۷ نفر در بیمارستانهای رازی، سینا، امیرالمومنین، گلستان اهواز و مادر رامهرمز، نظام مافی شوش، بعثت ماهشهر واکسن را دریافت کردند.
وی در ادامه افزود:در این مرحله، واکسن تنها به کادر درمان بخش‌های ICU بیمارستان‌های پذیرای بیماران مبتلا به کرونا تزریق می‌شود.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت : واکسن روسی اسپوتنیک وی  در دو مرحله در ۲ دوز ، در فاصله ی زمانی ۲۱ روز به داوطلبان تزریق می‌شود .رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت : واکسن روسی اسپوتنیک وی  در دو مرحله در ۲ دوز ، در فاصله ی زمانی ۲۱ روز به داوطلبان تزریق می‌شود .

مطالب مرتبط