مدیر عامل پتروشیمی شهید تندگویان عنوان کرد:افتخار آفرینی دیگر توسط مهندسین ایرانی

عملیات احیای کاتالیست پالادیوم فاز ۲ پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) باعث صرفه جویی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومانی در این شرکت شد.
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ؛ مدیر عامل پتروشیمی شهید تندگویان گفت: شرکت ژاپنی NECC که تحت لیسانس (BASF) آمریکا کاتالیست پالادیوم بر پایه کربن فاز ۲ پتروشیمی شهید تندگویان را تولید می‌کرد به بهانه تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران اسلامی از فروش این محصول استراتژیک به شرکت پتروشیمی شهید تندگویان امتناع کرد که این امر می‌توانست باعث توقف تولید تنها شرکت تولید کننده محصول استرانژیک PET/PTA در کشور شود.
سید رضا قاسمی شهری افزود: طبق طراحی، کاتالیست پالادیوم برای تولید محصول در این واحد نیاز است و کاتالیست بعد از تولید ۷۰۰ هزار تن محصول می‌بایست تعویض گردد، ولی با توجه به شرایط تحریم و عدم فروش این کاتالیست به پتروشیمی شهید تندگویان، مهندسین این شرکت با بهینه سازی شرایط فرایندی و ابداع روش خاص احیا و نگهداری مناسب که در نوع خود منحصر به فرد است، توانستند بیش یک میلیون و ۸۷۰ هزار تن محصول با همین کاتالیست تولید نمایند که دردنیا بی نظیر است.
وی ادامه داد: با انجام اینکار، حداقل ۱۲.۵ میلیون یورو در تامین کاتالیست پالادیوم فاز ۲ مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان صرفه جوئی گردید.
مدیر عامل پتروشیمی شهید تندگویان گفت: باتوجه به اینکه این کاتالیست به صورت انحصاری و تنها توسط چند شرکت در دنیا تولید می‌شود و در شرایط تحریم ظالمانه غرب علیه ایران اسلامی از فروش آن به پتروشیمی شهید تندگویان امتناع می‌کنند متخصصین این شرکت با کمک پژوهشگاه صنعت نفت در حال بومی سازی این کاتالیست هستند و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تولید این محصول استراتژیک در داخل کشور باشیم .

 

 

باتوجه به اینکه این کاتالیست به صورت انحصاری و تنها توسط چند شرکت در دنیا تولید می‌شود و در شرایط تحریم ظالمانه غرب علیه ایران اسلامی از فروش آن به پتروشیمی شهید تندگویان امتناع می‌کنند متخصصین این شرکت با کمک پژوهشگاه صنعت نفت در حال بومی سازی این کاتالیست هستند و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تولید این محصول استراتژیک در داخل کشور باشیم .

مطالب مرتبط