خوزستان مه آلود شد

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: پدیده مه، صبح روز یکشنبه برخی از نقاط استان را فرا گرفت و شعاع دید را کاهش داد.

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز، محمد سبزه زاری  اظهار داشت: به دنبال وقوع پدیده مه شعاع دید در ماهشهر به ۱۰۰ و در بستان به ۸۰۰ متر کاهش یافت.

وی افزود: پدیده میست یا مه رقیق نیز اهواز را فرا گرفته که شعاع دید بر اثر این پدیده به ۲ هزار و ۳۰۰ متر رسیده است.

اداره کل هواشناسی خوزستان دیروز شنبه از وقوع پدیده مه یا مه رقیق در نیمه غربی و مرکزی استان خبر داده بود.

مه صبحگاهی اوایل دی ماه نیز برخی از نقاط استان را فرا گرفت و شعاع دید را در اهواز به ۵۰ متر کاهش داد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: پدیده مه، صبح روز یکشنبه برخی از نقاط استان را فرا گرفت و شعاع دید را کاهش داد.

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز، محمد سبزه زاری  اظهار داشت: به دنبال وقوع پدیده مه شعاع دید در ماهشهر به ۱۰۰ و در بستان به ۸۰۰ متر کاهش یافت.

وی افزود: پدیده میست یا مه رقیق نیز اهواز را فرا گرفته که شعاع دید بر اثر این پدیده به ۲ هزار و ۳۰۰ متر رسیده است.

اداره کل هواشناسی خوزستان دیروز شنبه از وقوع پدیده مه یا مه رقیق در نیمه غربی و مرکزی استان خبر داده بود.

مه صبحگاهی اوایل دی ماه نیز برخی از نقاط استان را فرا گرفت و شعاع دید را در اهواز به ۵۰ متر کاهش داد. 

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: پدیده مه، صبح روز یکشنبه برخی از نقاط استان را فرا گرفت و شعاع دید را کاهش داد.

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز، محمد سبزه زاری  اظهار داشت: به دنبال وقوع پدیده مه شعاع دید در ماهشهر به ۱۰۰ و در بستان به ۸۰۰ متر کاهش یافت.

وی افزود: پدیده میست یا مه رقیق نیز اهواز را فرا گرفته که شعاع دید بر اثر این پدیده به ۲ هزار و ۳۰۰ متر رسیده است.

اداره کل هواشناسی خوزستان دیروز شنبه از وقوع پدیده مه یا مه رقیق در نیمه غربی و مرکزی استان خبر داده بود.

مه صبحگاهی اوایل دی ماه نیز برخی از نقاط استان را فرا گرفت و شعاع دید را در اهواز به ۵۰ متر کاهش داد. 

مطالب مرتبط