پل موقت بر روی زهکش سیاه منصور دزفول احداث شد

شهردار سیاه منصور از شهرهای اقماری دزفول گفت: پل موقت برای تسهیل تردد شهروندان سیاه منصور به ویژه دانش آموزان بر روی زهکش این شهر احداث شد.

بهزاد احمدی افزود: پل مقابل دبستان شفق در مسیر اجرای طرح زهکش شهر سیاه منصور بود که طبق نقشه باید تخریب می‌شد ضمن اینکه بدلیل فرسودگی پل هر لحظه احتمال تخریب و وقوع حادثه در این محل وجود داشت.

وی اظهارداشت: در حال حاضر پل موقتی برای تردد دانش آموزان در محل احداث شده و قرار است پل دائمی ظرف مدت ۴۰ روز احداث شود.

شهردار سیاه منصور افزود: موضوع تخریب پل به دبستان شفق اعلام شده بود ولی دانش‌آموزان با وجود پلی ۱۰۰ متر بالاتر از پل تخریب شده، برای کوتاه‌تر شدن مسیر از این محل عبور می‌کردند.

وی از همکاری مردم سیاه منصور، سرپرست فرمانداری ویژه دزفول و اعضای شورای اسلامی شهر سیاه منصور قدردانی کرد.

احمدی درخصوص طرح زهکش شهر سیاه منصور گفت: این طرح با اعتباری افزون بر ۱۳۰ میلیارد ریال زیرنظر شهرداری و سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان در حال اجرا است.

وی افزود: طرح مسقف کردن زهکش سیاه منصور به طول ۲ کیلومتر و ۸۶۳ متر از بهار امسال آغاز شد و قرار است تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.

تخریب پل عابر پیاده مقابل دبستان شفق سیاه منصور بدلیل قرارداشتن در مسیر اجرای طرح مسقف کردن زهکش این شهر باعث عبور نا ایمن دانش آموزان از این محل شده بود که شهرداری این شهر برای تسهیل در تردد دانش آموزان اقدام به احداث پل موقت‌ کرد.

وی افزود: طرح مسقف کردن زهکش سیاه منصور به طول ۲ کیلومتر و ۸۶۳ متر از بهار امسال آغاز شد و قرار است تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.

تخریب پل عابر پیاده مقابل دبستان شفق سیاه منصور بدلیل قرارداشتن در مسیر اجرای طرح مسقف کردن زهکش این شهر باعث عبور نا ایمن دانش آموزان از این محل شده بود که شهرداری این شهر برای تسهیل در تردد دانش آموزان اقدام به احداث پل موقت‌ کرد.

مطالب مرتبط