عضو کمیسیون برنامه و بودجه : دولت برای مساعدت به ۱۸ میلیون خانوار راهی جز تغییر ماهیت یارانه‌ها ندارد

یارانه نقدی

یارانه نقدی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: در حال حاضر یارانه نقدی شامل حال تمام جمعیت کشور می‌شود و شاید در این مقطع دولت به دنبال سازماندهی این یارانه‌ها و پرداخت هدفمند آن به جمعیت ۱۸ میلیون خانوار دهک‌های کم درآمد است.

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ، غلامعلی جعفرزاده با اشاره به صحبت‌های اخیر رییس جمهوری مبنی بر آغاز مساعدت به ۱۸ میلیون خانوار از ماه آینده اظهار داشت: هنوز جزییات این موضوع منتشر نشده است اما معتقدم مساعدت به ۱۸ میلیون خانواده در قالب تغییر ماهیت یارانه‌های نقدی می‌تواند انجام شود.

وی درباره تغییر ماهیت یارانه‌های نقدی توضیح داد: در حال حاضر یارانه نقدی شامل حال تمام جمعیت کشور می‌شود و شاید در این مقطع دولت به دنبال سازماندهی این یارانه‌ها و پرداخت هدفمند آن به جمعیت ۱۸ میلیون خانوار دهک‌های کم درآمد است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این طرح همان یارانه نقدی است که در قالب دیگری ارایه می‌شود، اظهار داشت: در شرایط فعلی درآمدها، دولت هیچ راه دیگری به جز استفاده از محل یارانه‌ها برای اجرای این سیاست ندارد.

جعفرزاده درباره امکان افزایش یارانه نقدی این ۱۸ میلیون خانوار گفت: امکان افزایش سقف یارانه کم‌درآمدها با حذف یارانه دهک‌های بالا وجود دارد. وقتی مخاطب یارانه نقدی از ۸۰ میلیون نفر به ۲۰ میلیون نفر کاهش پیدا کند، دولت می‌تواند نسبت به افزایش سقف آن برای این جمعیت اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه در رابطه با اجرای سیاست مساعدت به ۱۸ میلیون خانوار، دولت از اختیارات خود استفاده می‌کند،‌ ادامه داد:‌ این اقدام دولت نیازی ندارد که در مجلس مطرح شود چراکه طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت این اختیار را دارد که به صورت نقدی و غیرنقدی در جهت فقرزادیی اقدام کند.

جعفرزاده خاطرنشان کرد:‌ واقعیت این است که پولی وجود ندارد که دولت از آن محل بخواهد اقدامی در جهت مساعدت به یک جمعیت قابل توجه انجام دهد، در حال حاضر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم داده می‌شود که نحوه توزیع این مبلغ بین دهک‌های مختلف تغییر و جابه‌جا خواهد شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: دولت برای این اقدام هم مجوز دارد و هم قانون اجازه این اقدام را به دولت داده است.

مطالب مرتبط