به  گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ” روز گذشته با توجه به ایجاد شکستگی خط لوله آب نبش خیابان سروش واقع در خیابان انقلاب  به علت عوامل طبیعی (فرسودگی و نشست زمین) اکیپ های عملیاتی این شرکت به محل اعزام شدند.

در این عملیات، پنج اکیپ شامل دو اکیپ شبکه، دو اکیپ قطع و وصل و یک اکیپ لوله و اتصالات جهت رفع شکستگی ایجاد شده در محل حضور یافته و با استفاده از بیل مکانیکی و سه عدد پمپsp نسبت به رفع شکستگی اقدام نمودند.

گفتنی است این شکستگی صبح روز گذشته ساعت ۱۰ اتفاق افتاد و عملیات مذکور به طور بی وقفه تا ساعت ۱۶  ادامه داشت.