وزیر نفت، شیوه‌نامه نحوه تایید صلاحیت حرفه‌ای افراد مرتبط با عملیات حفاری را ابلاغ کرد.

تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۲۴ ق٫ظ
وزیر نفت، شیوه‌نامه نحوه تایید صلاحیت حرفه‌ای افراد مرتبط با عملیات حفاری را ابلاغ کرد.   وزیر نفت، شیوه‌نامه نحوه تایید صلاحیت حرفه‌ای افراد مرتبط با عملیات حفاری را ابلاغ کرد. به گزارش ترانه‌نیوز، در این شیوه‌نامه آمده است: به استناد اجزای (۳ و ۴) بند (الف) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت – مصوب ۱۳۹۱- و با عنایت به خطرات بزرگ انسانی و مادی ناشی از بروز […]

 


وزیر نفت، شیوه‌نامه نحوه تایید صلاحیت حرفه‌ای افراد مرتبط با عملیات حفاری را ابلاغ کرد.

به گزارش ترانه‌نیوز، در این شیوه‌نامه آمده است: به استناد اجزای (۳ و ۴) بند (الف) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت – مصوب ۱۳۹۱- و با عنایت به خطرات بزرگ انسانی و مادی ناشی از بروز حوادث در عملیات حفاری، این شیوه‌نامه با هدف به حداقل رساندن مخاطرات و حوادث و افزایش ایمنی و کیفیت انجام عملیات حفاری چاه‌های نفت و گاز در مناطق خشکی و دریا جهت اقدام حسب مورد، ابلاغ می‌گردد.

این شیوه‌نامه باید فورا توسط شرکت ملی نفت ایران به همه شرکت‌های فعال در زمینه حفاری ابلاغ شود تا همه افراد ذینفع از آن آگاهی یابند.

ماده -تعاریف:

۱-۱- عملیات حفاری: شامل حفاری چاه‌های نفت و گاز و کلیه فعالیت‌هایی است که منجر به ورود تجهیزات به درون چاه‌های موجود می‌شود.

۲-۱- افراد مرتبط با عملیات حفاری: کلیه افراد و سمت‌هایی که در انجام ایمن عملیات حفاری و کاهش مخاطرات در آن تاثیرگذار می‌باشند.

۳-۱- شرکت‌های فعال در حوزه حفاری: شرکت‌های مجاز دارای فعالیت‌های مرتبط با عملیات حفاری در بخش کارفرمایی (شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه آن) و بخش پیمانکاری (کلیه شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت ملی نفت).

۴-۱- گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای: گواهینامه‌های مشخص شده در این شیوه‌نامه که توسط مراکز معتبر و مستقل مورد تایید وزارت نفت برای افراد مرتبط با عملیات حفاری صادر می‌شود. گواهینامه‌ای که مدت اعتبار آن منقضی شده باشد، فاقد اعتبار است.

۵-۱- گواهینامه موقت صلاحیت حرفه‌ای: گواهینامه‌ای که برای افراد مرتبط با عملیات حفاری تا پیش از دریافت گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای، از طریق فرآیندی که در این شیوه‌نامه مشخص شده است، صادر می‌شود.

ماده ۲- افراد مرتبط با عملیات حفاری، برای کار در شرکت‌های فعال در حوزه حفاری، باید متناسب با نوع ماموریت و فعالیت خود، دارای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای معتبر، به ترتیب مشخص شده در این شیوه‌نامه، باشند.

ماده ۳- افراد مرتبط با عملیات حفاری در شرکت‌های فعال در حوزه حفاری، برای ادامه فعالیت، می‌بایست تا زمان دریافت گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای معتبر، به ترتیب مقرر در این شیوه‌نامه، گواهینامه موقت صلاحیت حرفه‌ای دریافت نمایند.

ماده ۴- اولویت‌بندی افراد مرتبط با عملیات حفاری در شرکت‌های فعال در حوزه حفاری برای دریافت گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای، انواع گواهینامه‌های حرفه‌ای مورد نیاز و سطح هر یک از آنها برای دریافت توسط افراد مرتبط با عملیات حفاری در پیوست این شیوه‌نامه آمده است.

ماده ۵- فرآیندها، معیارها و نحوه تائید صلاحیت مراکز معتبر و مستقل مورد تائید وزارت نفت برای صدور صلاحیت حرفه‌ای، می‌بایست تا پایان خردادماه ۱۳۹۷ توسط معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری ارائه شود. همچنین اجرای فرآیند ارزیابی شرکت‌های علاقه‌مند به فعالیت در این بخش باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که فهرست شرکت‌های صاحب صلاحیت مورد تائید وزارت نفت، حداکثر تا تاریخ ۱۰/ ۵/ ۹۷ آماده و قابل بهره‌برداری باشد.

تبصره – واحدهای آموزشی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن می‌توانند دوره‌های آموزشی را برای افراد، با هدف کسب توانمندی لازم برای اخذ گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای برگزار نمایند. ولی گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای باید توسط دیگر مراکز معتبر (به ترتیبی که در این ماده آمده) صادر شود. گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای باید دارای مدت اعتبار باشد.

ماده ۶- به منظور بررسی و تعیین صلاحیت موقت حرفه‌ای افراد فعال در حوزه حفاری، یک کارگروه از خبرگان حفاری تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ توسط معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری با همکاری شرکت ملی نفت ایران تعیین می‌شوند تا با ملاحظه تجارب افراد، دوره‌های آموزشی که گذرانیده‌اند، انجام مصاحبه و در صورت نیاز برگزاری آزمون‌های کتبی و عملی حرفه‌ای (مستقیما یا توسط کارگروه‌ها و یا سازمان‌های حرفه‌ای که تعیین می‌کنند)، در مورد صلاحیت حرفه‌ای افراد اظهارنظر نمایند. در صورت تایید صلاحیت موقت حرفه‌ای افراد، این کارگروه باید نظر خود را به مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران ارسال نماید. گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای بر پایه رأی این کارگروه توسط آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران با مدت اعتبار حداکثر یک سال و غیر‌قابل تمدید صادر خواهد شد.

مدت فعالیت این کارگروه تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ می‌باشد.

ماده ۷- ادامه فعالیت افراد مرتبط با عملیات حفاری در شرکت‌های فعال در حوزه حفاری از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۸ تنها از میان افراد دارای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای یا گواهینامه موقت صلاحیت حرفه‌ای (با توجه به مدت اعتبار آنها)، مجاز می‌باشد. در صورت عدم دریافت و ارائه گواهینامه‌های مقرر در این شیوه‌نامه در زمانبندی مشخص شده، ادامه فعالیت افراد مرتبط با عملیات حفاری در سمت‌های مشخص شده مجاز نمی‌باشد و می‌بایست با افراد دارای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای جایگزین شوند.

ماده ۸- افراد مرتبط با عملیات حفاری به‌هیچ‌وجه مجاز به فعالیت همزمان در بیش از یک شرکت نمی‌باشند. در صورت شناسایی موارد خلاف آن می‌بایست این امر به عنوان یک موضوع تاثیرگذار بر ارزیابی صلاحیت شرکت به کار گیرنده فرد مورد نظر و نیز صلاحیت حرفه‌ای فرد متخلف در نظر گرفته شود.

ماده ۹- شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابعه آن می‌بایست از زمان ابلاغ این شیوه‌نامه، ضرورت برخورداری از گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای افراد مرتبط با عملیات حفاری را در قراردادهای خود با پیمانکاران بخش حفاری منظور نمایند. همچنین الزام به ارائه مدارک تائید صلاحیت حرفه‌ای افراد، برای حضور در مناقصات مربوط به پروژه‌های حفاری و ارزیابی کیفی شرکت‌های پیمانکار می‌بایست منظور گردد.

ماده ۱۰- به منظور نظارت بر فعالیت حفاری شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران، باید واحدی در یکی از مدیریت‌های ذیربط شرکت ملی نفت ایران ایجاد شود. از جمله وظایف این واحد، کسب اطمینان از به کارگیری و حضور افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای در سمت‌های افراد مرتبط با عملیات حفاری است که در صورت مشاهده موارد خلاف این شیوه‌نامه، موظف به ارائه گزارش به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.

همچنین می‌بایست تا تاریخ ۱/ ۵/ ۹۷ بانک اطلاعاتی یکپارچه‌ای در این واحد برای ثبت سوابق صلاحیت حرفه‌ای افراد مرتبط با عملیات حفاری ایجاد نماید. سوابق حوادث عملیاتی در ارتباط با افراد مرتبط با عملیات حفاری در شرکت‌های فعال در حوزه حفاری نیز می‌بایست در این بانک اطلاعاتی ثبت و در تایید صلاحیت حرفه‌ای افراد مذکور مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۱۱- چنانچه حادثه‌ای در عملیات حفاری اتفاق بیفتد و مشاهده شود که افراد مرتبط با عملیات حفاری خارج از محل‌های مقرر در این شیوه‌نامه بدون برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای همچنان مشغول به فعالیت بوده‌اند، علاوه بر وقوع تخلف و توجه مسئولیت‌های اداری به ایشان، مسئولیت‌های کیفری نیز متناسبا متوجه مدیران، مسئولان ناظر بر عملیات و همچنین افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای درگیر در حادثه خواهد بود.

ماده ۱۲- کسب گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای اشاره شده در این شیوه‌نامه به معنی عدم استفاده از سایر دوره‌های آموزشی مفید در زمینه ایمنی و فعالیت در دستگاه‌های حفاری در خشکی و دریا برای افراد مرتبط با فعالیت‌های حفاری نمی‌باشد.

پیوست شیوه‌نامه نحوه تایید صلاحیت حرفه‌ای افراد مرتبط با عملیات حفاری

۱) اولویت‌بندی افراد مرتبط با عملیات حفاری در شرکت‌های فعال در حوزه حفاری برای دریافت مدارک تائید صلاحیت حرفه‌ای معتبر

اولویت اول:

گروه الف: سرحفار، رئیس دستگاه ناظر عملیات، رئیس / سرپرست لوله مغزی، رئیس مهندسی/ رئیس برنامه‌ریزی حفاری، رئیس/ مهندس ارشد خدمات ویژه، رئیس و معاون عملیات، مدیر پروژه حفاری، مهندس ارشد خدمات فنی و چاه‌پیمایی.

گروه ب) حفار، کمک حفار

اولویت دوم:

گروه الف) ناظر کنترل فوران حین خدمات فنی چاه، ناظر عملیات تکمیل چاه، سرپرست/ مهندس ارشد عملیات تکمیل چاه، مهندس مانده‌یابی، رئیس/سرپرست چاه‌پیمایی و چاه‌آزمایی، رئیس ناحیه، رئیس منطقه، مهندس حفظ تعادل دکل دریایی

گروه ب) سکوبان، دکل‌بان، گل‌شناس و نمونه‌بردار گل، پرسنل حفاری انحرافی، مهندس ارشد نمودارگیری سطحی، کارشناس/ تکنیسین سیمانکاری، پرسنل حفاری فروتعادلی،

۲)گواهینامه‌های مورد نیاز و سطح هر یک از آنها برای دریافت مدارک تائید صلاحیت حرفه‌ای افراد مرتبط با عملیات حفاری در شرکت‌های فعال در حوزه حفاری

 

آخرين اخبار
پر بحث ترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار