دکتر ناصر مولایی که از جمله فرهیختگان خوزستانی در صنعت نفت می باشند از نیروهای آموزشگاهی نفت می باشد که از نوجوانی و در عین نخبگی وارد صنعت نفت گردیدند و با طی مدارج علمی و تخصص کامل در مدیریت منابع انسانی و اخذ دکترای مدیریت به سمت مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران منصوب شدند

پایگاه خبری ترانه نیوز این انتصاب شایسته را به دکتر رضا خلیلی و مجموعه ی شرکت ملی و مناطق نفتخیز جنوب تبریک عرض نموده و برای دکتر ناصر مولایی در سنگر جدید آرزوی توفیق روزافزون  و سربلندی می نماییم

دکتر ناصر مولایی

دکتر ناصر مولایی