توسعه

توسعه مدیران؛ضرورت صنعت نفت در ایران ۱۴۰۰٫٫٫٫٫ ناصر مولایی، مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران

  مروری تاریخی بر سیر تحول اندیشه در حوزه منابع انسانی نشان از تغییرات تدریجی و تکاملی در نگرش به انسان و مدیریت آن در سازمان دارد، به گونه ای که حوزه تخصصی اداره امور نیروی انسانی در سازمان ها بر روی پیوستاری تاریخی از عنوان «امور پرسنلی» در او ...
پیشخوان

فروشگاه اینترنتی کارین کالا
فروشگاه اینترنتی کارین کالا
آخرين اخبار
پربازديدترين
فروشگاه اینترنتی کارین کالا
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار