حرفه

حرفه گرایی؛اولویت راهبردی مهندس زنگنه در منابع انسانی

در ادبیات جامعه شناسی و مدیریت بویژه مدیریت منابع انسانی طی سالهای اخیر با واژگان «حرفه»؛«حرفه ای» و «حرفه گرایی» رو به رو هستیم.واژگانی که هریک تعریف خاص خود را دارد اگرچه همگی در یک حوزه مشترک نظریه پردازی قرار دارند. مفهوم«حرفه(Profession)»در جامع ...
پیشخوان

فروشگاه اینترنتی کارین کالا
فروشگاه اینترنتی کارین کالا
آخرين اخبار
پربازديدترين
فروشگاه اینترنتی کارین کالا
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار