چرا

چرا شوراي شهر مسجدسليمان شهردار انتخاب نمي كند…؟! خدمت به مردم مسجدسليمان؟

چرا شوراي شهر مسجدسليمان شهردار انتخاب نمي كند…؟! خدمت به مردم مسجدسليمان؟ يا آبستراكسيون و سياسي گري كدام در اولويت شوراست؟!   در حالي كه مردم شهر مسجدسليمان از كمترين امكانات و خدمات شهري برخوردارند شوراي شهر مسجدسليمان نيز با تعلل در ان ...
پیشخوان

فروشگاه اینترنتی کارین کالا
فروشگاه اینترنتی کارین کالا
آخرين اخبار
پربازديدترين
فروشگاه اینترنتی کارین کالا
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار