بابك طهماسبي مؤسس خانه ي راكي : از اول مهرماه ٩٩ خانه راكي در خوزستان افتتاح و شروع به فعاليت خواهد نمود

بابك طهماسبي طي بيانيه اي شروع به كار خانه ي راكي براي اولين بار در خوزستان و اهواز را إعلام كرد
متن بيانيه به شرح زير است:
گرگها خوب بدانند ، در این ایل غریب
گر پدر مرد ، تفنگ پدری هست هنوز
گر چه مردان قبیله همگی کشته شدند
توی گهواره چوبی پسری هست هنوز
آب گر نیست نترسید ، که در قافلمه مان
دل دریایی و چشمان تری هست هنوز…

با سلام و درود بر مردان و زنان شريف ايل بزرگ راكي،سواران و شجاعان هميشگي تاريخ

سال هاست كه دغدغه مندان ايل به اين مي انديشند كه چرا و چگونه است؟كه طايفه ي راكي كه همواره در تاريخ بختياري به شجاعت و اصالت مشهور است اينگونه متفرق و پراكنده شده و امروز فرزندان ما يكديگر را نميشناسند و ارتباطات درون فاميلي و طايفه أي به حداقل رسيده است!؟
لذا اينجانب در سال ١٣٩٠ و با همفكري با برخي بزرگان طايفه براي اولين بار شروع به نام نويسي أفراد طايفه و سرشماري راكي ها در خوزستان و سپس كشور نمودم و با پيدايش فضاي مجازي راكي ها را در سرتاسر ايران از زنجان و ابهر گرفته تا لواسان و شميرانات و اصفهان و تمام ايران با مشقت بسيار پيدا كرده و فراخوان نمودم و با ايجاد اولين گروههاي مجازي سعي در اتحاد و تجميع طايفه ي راكي أز هر تيره و دسته نمودم كه متاسفانه عده اي از براداران عزيزمان خواسته يا ناخواسته به واگرايي پرداخته و شروع به اختلاف افكني نمودند كه بنده با توجه به اينكه پاسخ هاي بسيار براي برادران عزيزمان داشتم فقط بخاطر اهداف بزرگ و متعالي كه داشتم و آن همانا افزايش برادري ها و همگرايي ها بود خود را كنار كشيده و سكوت اختيار نمودم با أين اميد كه برادران عزيز و مدعي مان بتوانند روزي مردان بزرگ أما متفرق ايل را كنار هم بنشانند و ديگر أفراد طايفه ي راكي احساس غربت و بي كسي ننمايند أما به جز يكي دو همايش عيدانه ي بدون دستاورد متاسفانه كاري إنجام نگرفت و چند سالي روند متحد سأختن و هدفمند ساختن فعاليت هاي طايفه عملا متوقف شد

براستي سهم فرزندان ايل راكي أز اشتغال در خوزستان و حتي كشور چند درصد است؟
سهم نخبگان و فرهيختگان راكي أز انتصابات در سازمان ها و شركت هاي دولتي چند درصد است؟
سهم راكي ها در تصميم گيري هاي قومي ايلي بختياري كجاست؟
سهم فاتحان دلاور و جسور مشروطه از مديريت خوزستان و كشور چه شد؟
و ده ها سوال بي جواب ديگر…
لذا با إعلام رسمي تاسيس خانه ي راكي در خوزستان و اهواز إز يكم مهرماه١٣٩٩ افراد طايفه ي معظم راكي مي توانند با هماهنگي قبلي با روابط عمومي خانه ي راكي كه متعاقبا اعلام خواهد شد براي اتحادي نو، هدفمندانه و اجراي برنامه هايي جهت رفع مشكلات افراد طايفه ي راكي ثبت نام و اقدام نمايند
دست تمام فاميل و هم طايفه اي هاي عزيزم را در اقصي نقاط ايران أز هر تش و تيره به گرمي ميفشارم و بيصبرانه منتظر ديدار تك تك شما عزيزان هستم

ارادتمند و سرباز كوچك بختياري و طايفه ي راكي بابك طهماسبي نواده ي طهماسب خان راكي
تلفن تماس:٠٩١٢٤١٩٥٨١٨

مطالب مرتبط