مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون مطرح کرد:تحقق ۱۰۴درصدی برنامه ی تولید شرکت نفت و گاز مارون در سال ۹۹

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از تحقق ۱۰۴.۵ درصدی تولید نفت خام این شرکت در سال ۹۹ خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ؛ مهندس حمید کاویان ضمن تاکید بر سرلوحه قراردادن شعار” تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال ۱۴۰۰انتخاب شده است، گفت: سال جاری را نیز در کنار یکایک اعضای خانواده صنعت نفت در راستای تحقق این شعار گام برداشته و همچون گذشته با اقتدار  به تولید پایدار دست خواهیم یافت.
وی افزود: خوشبختانه با انجام عملیات تکمیلی بر چاه های توسعه ای، تعمیری و ترمیمی، به ترتیبز ۳، ۳۰.۵ و ۵۹.۲ هزار بشکه در روز به میزان تولید افزوده شد که موجبات به دست آوردن برآیند تولید ۴.۳ + هزار بشکه را تا انتهای سال ۹۹ فراهم آورد.
مهندس کاویان به بخشهای دیگر تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون نیز اشاره کرد و یادآور شد: تا انتهای بهمن ماه ۹۹، تولید گاز غنی را به میزان ۱۰۱درصد و تولید نفتا را به میزان ۱۰۲.۵ درصد محقق ساختیم که در مجموع یک سال تولیدی خوب را سپری کردیم  و این مهم جز با همت، تعهد و تلاش های بی وقفه سرمایه انسانی شرکت، سازندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان داخلی میسر نمی شد .

 

۳۰.۵ و ۵۹.۲ هزار بشکه در روز به میزان تولید افزوده شد که موجبات به دست آوردن برآیند تولید ۴.۳ + هزار بشکه را تا انتهای سال ۹۹ فراهم آورد.
مهندس کاویان به بخشهای دیگر تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون نیز اشاره کرد و یادآور شد: تا انتهای بهمن ماه ۹۹، تولید گاز غنی را به میزان ۱۰۱درصد و تولید نفتا را به میزان ۱۰۲.۵ درصد محقق ساختیم که در مجموع یک سال تولیدی خوب را سپری کردیم  و این مهم جز با همت، تعهد و تلاش های بی وقفه سرمایه انسانی شرکت، سازندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان داخلی میسر نمی شد .

مطالب مرتبط