میزان افزایش مستمری و مقرری بازنشستگان صنعت نفت در سال ۱۴۰۰ مشخص شد

تاریخ انتشار: پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۲۳:۴۱ ب٫ظ
میزان افزایش مستمری و مقرری بازنشستگان صنعت نفت در سال ۱۴۰۰ مشخص شد به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ؛ بر اساس جز یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ هیات وزیران درخصوص” تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰؛ مستمری و مقرری بازنشستگان صنعت نفت از اول فروردین ماه مشروط بر اینکه از سقف حداکثر ۲۵ میلیون […]

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ؛ بر اساس جز یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ هیات وزیران درخصوص” تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰؛ مستمری و مقرری بازنشستگان صنعت نفت از اول فروردین ماه مشروط بر اینکه از سقف حداکثر ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند، ۲۵ درصد افزایش یافت.
همچنین در خصوص مبالغ کمک عائله مندی و حق اولاد نیز مانند شاغلین عمل خواهد شد.
اضافات مذکور همراه با مابه‌التفاوت فروردین در مبالغ مستمری و مقرری اردیبهشت ماه اعمال خواهد شد .

 

میزان افزایش مستمری و مقرری بازنشستگان صنعت نفت در سال ۱۴۰۰ مشخص شد
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ؛ بر اساس جز یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ هیات وزیران درخصوص” تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰؛ مستمری و مقرری بازنشستگان صنعت نفت از اول فروردین ماه مشروط بر اینکه از سقف حداکثر ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند، ۲۵ درصد افزایش یافت.
همچنین در خصوص مبالغ کمک عائله مندی و حق اولاد نیز مانند شاغلین عمل خواهد شد.
اضافات مذکور همراه با مابه‌التفاوت فروردین در مبالغ مستمری و مقرری اردیبهشت ماه اعمال خواهد شد .میزان افزایش مستمری و مقرری بازنشستگان صنعت نفت در سال ۱۴۰۰ مشخص شد
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ؛ بر اساس جز یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ هیات وزیران درخصوص” تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰؛ مستمری و مقرری بازنشستگان صنعت نفت از اول فروردین ماه مشروط بر اینکه از سقف حداکثر ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند، ۲۵ درصد افزایش یافت.
همچنین در خصوص مبالغ کمک عائله مندی و حق اولاد نیز مانند شاغلین عمل خواهد شد.
اضافات مذکور همراه با مابه‌التفاوت فروردین در مبالغ مستمری و مقرری اردیبهشت ماه اعمال خواهد شد .

آخرين اخبار
پر بحث ترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار