دیدارعبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با خانواده ی شهدای رگ سفید

تاریخ انتشار: سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۲ ب٫ظ
دیدارعبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با خانواده ی شهدای رگ سفید دیدار مهندس  دیدار مهندس سیدعبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با خانواده ی شهدای رگ سفید به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ،  مهندس سیدعبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری در بدو ورود به أین شرکت در اقدامی پسندیده با خانواده های شهدای رگ سفید شهید فرزاد ارزانی و شهید محمد سلیمی دیدار و إز […]

دیدار مهندس 

دیدار مهندس

دیدار مهندس سیدعبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با خانواده ی شهدای رگ سفید

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ،  مهندس سیدعبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری در بدو ورود به أین شرکت در اقدامی پسندیده با خانواده های شهدای رگ سفید شهید فرزاد ارزانی و شهید محمد سلیمی دیدار و إز آنها دلجویی کرد

در أین دیدار مهندس موسوی با ذکر یاد این دو شهید فداکار به درددل ها و صحبت های خانواده های این عزیزان توجه نموده و قول داد که به مشکلات آنان رسیدگی کند

أین اقدام مدیرعامل جدید شرکت ملی حفاری می تواند الگویی باشد برای مدیران جوانتر که همواره فراموش نکنند که کسانی قبل إز آنها بوده اند که با ایثار و جانفشانی چراغ صنعت را در کشور روشن نگه داشته اند.

دیدار مهندس سیدعبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری_ایران با خانواده ی شهدای رگ سفید مهندس سیدعبدالله_موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری در بدو ورود به أین شرکت در اقدامی پسندیده با خانواده های شهدای رگ سفید شهید فرزاد ارزانی و شهید محمد سلیمی دیدار و إز آنها دلجویی کرددر أین دیدار مهندس موسوی با ذکر یاد این دو شهید فداکار به درددل ها و صحبت های خانواده های این عزیزان توجه نموده و قول داد که به مشکلات آنان رسیدگی کندأین اقدام مدیرعامل جدید شرکت ملی حفاری می تواند الگویی باشد برای مدیران جوانتر که همواره فراموش نکنند که کسانی قبل إز آنها بوده اند که با ایثار و جانفشانی چراغ صنعت را در کشور روشن نگه داشته انددار مهندس سیدعبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری_ایران با خانواده ی شهدای رگ سفید مهندس سیدعبدالله_موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری در بدو ورود به أین شرکت در اقدامی پسندیده با خانواده های شهدای رگ سفید شهید فرزاد ارزانی و شهید محمد سلیمی دیدار و إز آنها دلجویی کرددر أین دیدار مهندس موسوی با ذکر یاد این دو شهید فداکار به درددل ها و صحبت های خانواده های این عزیزان توجه نموده و قول داد که به مشکلات آنان رسیدگی کندأین اقدام مدیرعامل ج

آخرين اخبار
پر بحث ترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار