آخرین اخبار

گفتگوی اختصاصی با بهزاد نسب اعتبار ۳۳ میلیاردی برای شرکت‌های دانش بنیانِ کشاورزی مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه گذاری کشاورزی از تخصیص اعتبار ۳۳ میلیارد تومانی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان کشاورزی خبر داد.

ریاست جمهوری

ریاست جمهوری

آقای جان علی بهزاد نسب در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان کشاورزی تسهیلات ارزان قیمت با سود ۴ درصد دریافت می‌کنند، اظهار داشت: یک خط اعتباری ۳۳ میلیارد تومانی از ریاست جمهوری توسط صندوق حمایت از بخش کشاورزی برای حمایت مالی و تامین سرمایه در گردش شرکت‌های دانش بنیان دریافت شده است.
به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز،وی اظهار داشت: کمک به شرکت‌های دانش بنیان برای ورود محصولاتشان به بازار مصرف و حمایت فنی از این شرکت‌ها از طریق شتاب دهنده‌ها از دیگر برنامه‌هایی است که برای شرکت‌های دانش بنیان بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه گذاری کشاورزی افزود: اگر محصولات شرکت‌های دانش بنیان خریدار نداشته باشد، این شرکت‌ها دچار مشکل می‌شوند بنابراین درحال برنامه ریزی با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هستیم تا محصولات بخش کشاورزی ازجمله نهاده‌ها و سموم که توسط شرکت‌های دانش بنیان تولید شده اند از سوی صندوق حمایت از سرمایه گذاری کشاورزی خریداری شود و با قیمت مناسب به مصرف کننده برسد.
وی افزود: معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هم از این شرکت‌های دانش بنیان بخش کشاورزی برای بازاررسانی محصولات این شرکت‌ها حمایت می‌کند.
مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه گذاری کشاورزی خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش بنیان بخش کشاورزی ۱/۸ برابر منابعی که در صندوق حمایت از کشاورزی دارند می‌توانند تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند علاوه بر آن منابعی که از معاونت علمی و فناوری و بانک‌ها برای حمایت از شرکت‌ها تخصیص داده می‌شود، سقف ندارد و به میزان نیاز این شرکت‌ها بستگی دارد.

مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه گذاری کشاورزی خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش بنیان بخش کشاورزی ۱/۸ برابر منابعی که در صندوق حمایت از کشاورزی دارند می‌توانند تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند علاوه بر آن منابعی که از معاونت علمی و فناوری و بانک‌ها برای حمایت از شرکت‌ها تخصیص داده می‌شود، سقف ندارد و به میزان نیاز این شرکت‌ها بستگی دارد.

مطالب مرتبط