آخرین اخبار

تجمع اعتراضي شركت تعاوني توليدي توزيعي فولاد خوزستان در خصوص رسيدگي به شكايت آنها در محاكم قضايي

دیروز چهارشنبه ۱۷ دیماه ۹۹ در حرکتی مردمی و خودجوش, تجمع تعدادی از سهامداران محترم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فولاد خوزستان در اعتراض به اطاله دادرسی پرونده این تعاونی در دادگاه (مربوط به تخلف در خرید سهام غیرقانونی این تعاونی توسط مدیران سابق آن ) در منطقه ۳۰۰ دستگاه فولاد خوزستان برگزار گردید.
در این نشست ,بیانیه ای قرائت و از ریاست محترم قوه قضاییه و مدیران ارشد قضایی استان درخواست شد تا با ورود در این مسئله, ضمن اینکه اجازه ندهند بیش از این اطاله آن ادامه یابد , درخواست رسیدگی و احقاق حق ۳۵۰۰ سهامدار این تعاونی را خواستار شدند.
در ادامه متن بیانیه و تصاویر این نشست به حضور مخاطبان عزيز تقديم می گردد .

امروز چهارشنبه ۱۷ دیماه ۹۹ در حرکتی مردمی و خودجوش, تجمع تعدادی از سهامداران محترم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فولاد خوزستان در اعتراض به اطاله دادرسی پرونده این تعاونی در دادگاه (مربوط به تخلف در خرید سهام غیرقانونی این تعاونی توسط مدیران سابق آن ) در منطقه ۳۰۰ دستگاه فولاد خوزستان برگزار گردید.
در این نشست ,بیانیه ای قرائت و از ریاست محترم قوه قضاییه و مدیران ارشد قضایی استان درخواست شد تا با ورود در این مسئله, ضمن اینکه اجازه ندهند بیش از این اطاله آن ادامه یابد , درخواست رسیدگی و احقاق حق ۳۵۰۰ سهامدار این تعاونی را خواستار شدند.
در ادامه متن بیانیه و تصاویر این نشست به حضور مخاطبان عزيز تقديم می گردد . امروز چهارشنبه ۱۷ دیماه ۹۹ در حرکتی مردمی و خودجوش, تجمع تعدادی از سهامداران محترم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فولاد خوزستان در اعتراض به اطاله دادرسی پرونده این تعاونی در دادگاه (مربوط به تخلف در خرید سهام غیرقانونی این تعاونی توسط مدیران سابق آن ) در منطقه ۳۰۰ دستگاه فولاد خوزستان برگزار گردید.
در این نشست ,بیانیه ای قرائت و از ریاست محترم قوه قضاییه و مدیران ارشد قضایی استان درخواست شد تا با ورود در این مسئله, ضمن اینکه اجازه ندهند بیش از این اطاله آن ادامه یابد , درخواست رسیدگی و احقاق حق ۳۵۰۰ سهامدار این تعاونی را خواستار شدند.
در ادامه متن بیانیه و تصاویر این نشست به حضور مخاطبان عزيز تقديم می گردد . 

مطالب مرتبط