شبکه آب کوی توحید حمیدیه وارد مدار شد

image

شبکه آب کوی توحید حمیدیه وارد مدار شد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز ، پروژه توسعه و ایجاد شبکه آب کوی توحید در شهرستان حمیدیه از محل در آمد جاری اداره آبفا این شهرستان تامین اعتبار و وارد مدار گردید .
طول این شبکه ۴۰۰ متر می باشد که با وارد شدن آن به مدار، رضایت شهروندان منطقه یاد شده در خصوص تامین آب شرب فراهم شد .
اداره آبفای شهرستان حمیدیه پروژه ایجاد شبکه آب دیگری را نیز جهت کوی کارگران این شهرستان در حال اجرا دارد که در آینده ای نزدیک ضمن بهره برداری ، مراتب رضایت شهروندان این منطقه نیز فراهم خواهد شد .
اخیرا این اداره اقدام به باز سازی کامل فیلتر تحت فشار مستقر در تصفیه خانه آب خود نموده است که این نیز عملیات با توجه به حساسیت و هزینه قابل محسوس خود ، در حال انجام می باشد .

مطالب مرتبط