شهردار خرمشهر انتخاب شد

شهردار خرمشهر

شهردار خرمشهر

 شهردار خرمشهر

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز، شورای شهر خرمشهر محمود دلف لویمی را به عنوان شهردار خرمشهر انتخاب کرد.

لویمی با ۴ رای موافق و ۳ رای مخالف به این سمت برگزیده شد.

محمود دلف لویمی، در کارنامه مدیریتی خود، سمت‌های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز و شهردار دارخوین را دارد.

شورای شهر خرمشهر در ۱۸ تیرماه سال جاری، استعفای داوود دارابی شهردار سابق را مورد بررسی قرار داد و در نهایت با استعفای وی موافقت شد.

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز، شورای شهر خرمشهر محمود دلف لویمی را به عنوان شهردار خرمشهر انتخاب کرد.

لویمی با ۴ رای موافق و ۳ رای مخالف به این سمت برگزیده شد.

محمود دلف لویمی، در کارنامه مدیریتی خود، سمت‌های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز و شهردار دارخوین را دارد.

شورای شهر خرمشهر در ۱۸ تیرماه سال جاری، استعفای داوود دارابی شهردار سابق را مورد بررسی قرار داد و در نهایت با استعفای وی موافقت شد.

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز، شورای شهر خرمشهر محمود دلف لویمی را به عنوان شهردار خرمشهر انتخاب کرد.

لویمی با ۴ رای موافق و ۳ رای مخالف به این سمت برگزیده شد.

محمود دلف لویمی، در کارنامه مدیریتی خود، سمت‌های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز و شهردار دارخوین را دارد.

شورای شهر خرمشهر در ۱۸ تیرماه سال جاری، استعفای داوود دارابی شهردار سابق را مورد بررسی قرار داد و در نهایت با استعفای وی موافقت شد.

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز، شورای شهر خرمشهر محمود دلف لویمی را به عنوان شهردار خرمشهر انتخاب کرد.

لویمی با ۴ رای موافق و ۳ رای مخالف به این سمت برگزیده شد.

محمود دلف لویمی، در کارنامه مدیریتی خود، سمت‌های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز و شهردار دارخوین را دارد.

شورای شهر خرمشهر در ۱۸ تیرماه سال جاری، استعفای داوود دارابی شهردار سابق را مورد بررسی قرار داد و در نهایت با استعفای وی موافقت شد.

مطالب مرتبط