آخرین اخبار

انتصاب سرپرست جدید معاونت مالی اقتصادی شهرداری اهواز

به گزارش  پایگاه خبری ترانه نیوز ، طی حکمی از سوی موسی شاعری، شهردار اهواز عبدالامیر کمایی  به عنوان سرپرست معاونت مالی اقتصادی شهرداری اهواز منصوب شد.

در حکم آقای کمایی چنین آمده است:
به موجب این حکم شما را بعنوان سرپرست معاونت مالی اقتصادی شهرداری اهواز منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از همه امکانات و ظرفیت ها  در انجام امور محوله، بهبود شرایط موجود و ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.
گفتنی است پیش از این عباس آبیار این مسئولیت را بعهده داشت.

 

گفتمان نیوز این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت مینماییم .

 

.

 

 

انتصاب سرپرست جدید معاونت مالی اقتصادی شهرداری اهواز

عبدالامیر کمایی

 

به گزارش  پایگاه خبری گفتمان نیوز ، طی حکمی از سوی موسی شاعری، شهردار اهواز عبدالامیر کمایی  به عنوان سرپرست معاونت مالی اقتصادی شهرداری اهواز منصوب شد.
در حکم آقای کمایی چنین آمده است:
به موجب این حکم شما را بعنوان سرپرست معاونت مالی اقتصادی شهرداری اهواز منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از همه امکانات و ظرفیت ها  در انجام امور محوله، بهبود شرایط موجود و ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.
گفتنی است پیش از این عباس آبیار این مسئولیت را بعهده داشت.

گفتمان نیوز این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت مینماییم

به موجب این حکم شما را بعنوان سرپرست معاونت مالی اقتصادی شهرداری اهواز منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از همه امکانات و ظرفیت ها  در انجام امور محوله، بهبود شرایط موجود و ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.
گفتنی است پیش از این عباس آبیار این مسئولیت را بعهده داشت.

گفتمان نیوز این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت مینماییم

مطالب مرتبط