آغاز عملیات اجرایی پل ملاثانی – عنافچه در خوزستان با حضور وزیر راه و شهرسازی

با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی پل ملاثانی به عنافچه آغاز شد.

محمد اسلامی امروز، چهارم اسفندماه در دومین روز سفر خود به خوزستان، کلنگ احداث پل ملاثانی به عنافچه را به زمین زد.

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز، طول این پل ۴۲۶ متر و عرض آن ۹.۵ متر است. همچنین مبلغ قرارداد اجرای این طرح ۴۹ میلیارد تومان از محل منابع استانی است.

نوع پل ملاثانی به عنافچه از مدل باکس فلزی است و هدف از احداث آن اتصال روستاهای مسیر عنافچه در غرب کارون به شهرستان باوی (ملاثانی) در شرق کارون است.

زمان پیش‌بینی شده برای احداث پل، ۳۶ ماه است.

با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی پل ملاثانی به عنافچه آغاز شد.

محمد اسلامی امروز، چهارم اسفندماه در دومین روز سفر خود به خوزستان، کلنگ احداث پل ملاثانی به عنافچه را به زمین زد.

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز، طول این پل ۴۲۶ متر و عرض آن ۹.۵ متر است. همچنین مبلغ قرارداد اجرای این طرح ۴۹ میلیارد تومان از محل منابع استانی است.

نوع پل ملاثانی به عنافچه از مدل باکس فلزی است و هدف از احداث آن اتصال روستاهای مسیر عنافچه در غرب کارون به شهرستان باوی (ملاثانی) در شرق کارون است.

زمان پیش‌بینی شده برای احداث پل، ۳۶ ماه است.

با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی پل ملاثانی به عنافچه آغاز شد.

محمد اسلامی امروز، چهارم اسفندماه در دومین روز سفر خود به خوزستان، کلنگ احداث پل ملاثانی به عنافچه را به زمین زد.

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز، طول این پل ۴۲۶ متر و عرض آن ۹.۵ متر است. همچنین مبلغ قرارداد اجرای این طرح ۴۹ میلیارد تومان از محل منابع استانی است.

نوع پل ملاثانی به عنافچه از مدل باکس فلزی است و هدف از احداث آن اتصال روستاهای مسیر عنافچه در غرب کارون به شهرستان باوی (ملاثانی) در شرق کارون است.

زمان پیش‌بینی شده برای احداث پل، ۳۶ ماه است.

مطالب مرتبط