با حكم بابك طهماسبي سرپرست اسكواش خوزستان مهندس فرشاد حموله دبير هيئت اسكواش خوزستان شد

تاریخ انتشار: شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | ۱۳:۲۶ ب٫ظ
با حكم بابك طهماسبي سرپرست اسكواش خوزستان مهندس فرشاد حموله دبير هيئت اسكواش خوزستان شد فرشاد حموله با حكم بابك طهماسبي سرپرست اسكواش خوزستان مهندس فرشاد حموله دبير هيئت اسكواش خوزستان شد طي حكمي از سوي بابک طهماسبي سرپرست هيّئت اسكواش خوزستان مهندس فرشادحموله به عنوان دبير هيّئت اسكواش خوزستان منصوب گرديد شايان ذكر است مهندس فرشادحموله از قهرمانان پيشين پاورليفتينگ و از پيشكسوتان وزنه برداري و بدنسازي كشور و مربيان اخلاق […]

فرشاد حموله

فرشاد حموله

با حكم بابك طهماسبي سرپرست اسكواش خوزستان مهندس فرشاد حموله دبير هيئت اسكواش خوزستان شد

طي حكمي از سوي بابک طهماسبي سرپرست هيّئت اسكواش خوزستان مهندس فرشادحموله به عنوان دبير هيّئت اسكواش خوزستان منصوب گرديد

شايان ذكر است مهندس فرشادحموله از قهرمانان پيشين پاورليفتينگ و از پيشكسوتان وزنه برداري و بدنسازي كشور و مربيان اخلاق مدار و صاحب سبك خوزستان مي باشند

پایگاه خبری علم انرژی ، اين انتصاب شايسته را به ايشان تبريك عرض نموده و براي ايشان در مسئوليت جديد توفيق و سربلندي آرزومنديم

با حكم بابك طهماسبي سرپرست اسكواش خوزستان مهندس فرشاد حموله دبير هيئت اسكواش خوزستان شدطي حكمي از سوي بابک طهماسبي سرپرست هيّئت اسكواش خوزستان مهندس فرشادحموله به عنوان دبير هيّئت اسكواش خوزستان منصوب گرديدشايان ذكر است مهندس فرشادحموله از قهرمانان پيشين پاورليفتينگ و از پيشكسوتان وزنه برداري و بدنسازي كشور و مربيان اخلاق مدار و صاحب سبك خوزستان مي باشندپایگاه خبری علم انرژی ، اين انتصاب شايسته را به ايشان تبريك عرض نموده و براي ايشان در مسئوليت جديد توفيق و سربلندي آرزومنديمبا حكم بابك طهماسبي سرپرست اسكواش خوزستان مهندس فرشاد حموله دبير هيئت اسكواش خوزستان شدطي حكمي از سوي بابک طهماسبي سرپرست هيّئت اسكواش خوزستان مهندس فرشادحموله به عنوان دبير هيّئت اسكواش خوزستان منصوب گرديدشايان ذكر است مهندس فرشادحموله از قهرمانان پيشين پاورليفتينگ و از پيشكسوتان وزنه برداري و بدنسازي كشور و مربيان اخلاق مدار و صاحب سبك خوزستان مي باشندپایگاه خبری علم انرژی ، اين انتصاب شايسته را به ايشان تبريك عرض نموده و براي ايشان در مسئوليت جديد توفيق و سربلندي آرزومنديمبا حكم بابك طهماسبي سرپرست اسكواش خوزستان مهندس فرشاد حموله دبير هيئت اسكواش خوزستان شدطي حكمي از سوي بابک طهماسبي سرپرست هيّئت اسكواش خوزستان مهندس فرشادحموله به عنوان دبير هيّئت اسكواش خوزستان منصوب گرديدشايان ذكر است مهندس فرشادحموله از قهرمانان پيشين پاورليفتينگ و از پيشكسوتان وزنه برداري و بدنسازي كشور 

آخرين اخبار
پر بحث ترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار