اداره‌کل میراث فرهنگی استان:۶۵۰۰ شی تاریخی در مخازن امن خوزستان ساماندهی می‌شوند

مخازن امن استان

مخازن امن استان

مخازن امن استان

با هدف بهینه‌سازی اموال منقول تاریخی و فرهنگی تعداد ۶۵۰۰ شی تاریخی در استان خوزستان ساماندهی می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ، اداره‌کل میراث فرهنگی خوزستان با عقد قرارداد با مجری ذیصلاح و با هماهنگی اداره‌کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به ساماندهی اموال منقول به تعداد ۶۵۰۰ شی اقدام کرده است.

مجری طرح پیش ‌گفته با حضور در مخازن امن استان به ویژه مخازن شوش و هفت‌تپه، مراحل ساماندهی و ثبت اشیاء گفته ‌شده در سامانه جام را با نظارت دقیق ناظر پروژه و همچنین اُمنای اموال به اتمام خواهند رساند.

ساماندهی اشیاء تاریخی شامل تصویربرداری، تهیه پرونده فیزیکی به ازای هر شی، شماره‌گذاری و بسته‌بندی و در نهایت قرارگیری در مخازن امن به صورت استاندارد خواهد بود و در نهایت نیز همه اسناد مربوط به هر شی در سامانه جام اشیاء تاریخی ثبت و ضبط خواهند شد.

برپایه اعلام اداره‌کل میراث فرهنگی خوزستان، این اقدام در زمینه بهینه‌سازی و ساماندهی اموال منقول تاریخی با هماهنگی اداره‌کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی انجام می‌شود.

پس از انجام این مراحل نیز نسبت به ارزش‌گذاری به منظور تفکیک اشیاءِ قابل بازدید در موزه‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

با هدف بهینه‌سازی اموال منقول تاریخی و فرهنگی تعداد ۶۵۰۰ شی تاریخی در استان خوزستان ساماندهی می‌شوند.به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز ، اداره‌کل میراث فرهنگی خوزستان با عقد قرارداد با مجری ذیصلاح و با هماهنگی اداره‌کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به ساماندهی اموال منقول به تعداد ۶۵۰۰ شی اقدام کرده است.مجری طرح پیش ‌گفته با حضور در مخازن امن استان به ویژه مخازن شوش و هفت‌تپه، مراحل ساماندهی و ثبت اشیاء گفته ‌شده در سامانه جام را با نظارت دقیق ناظر پروژه و همچنین اُمنای اموال به اتمام خواهند رساند.ول به تعداد ۶۵۰۰ شی اقدام کرده است.مجری طرح پیش ‌گفته با حضور در مخازن امن استان به ویژه مخازن شوش و هفت‌تپه، مراحل ساماندهی و ثبت اشیاء گفته ‌شده در سامانه جام را با نظارت دقیق ناظر پروژه و همچنین اُمنای اموال به اتمام خواهند رساند.

مطالب مرتبط