ملاقات اعضا مطالبه گران ميدان ميوه و تره بار با مديرعامل سازمان ميادين شهرداري اهواز

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۷ ق٫ظ
ملاقات اعضا مطالبه گران ميدان ميوه و تره بار با مديرعامل سازمان ميادين شهرداري اهواز ميدان ميوه و تره بار ملاقات اعضا مطالبه گران ميدان ميوه و تره بار با مديرعامل سازمان ميادين شهرداري اهواز ظهر امروز سه شنبه سي ام بهمن ماه٩٧ جلسه اي با دستور شهردار اهواز و با حضور مديرعامل سازمان ميادين شهرداري اهواز مهندس صولت احمدي و تعدادي از كسبه و غرفه داران ميدان الغدير اهواز […]

ميدان ميوه و تره بار

ميدان ميوه و تره بار

ميدان ميوه و تره بار

ملاقات اعضا مطالبه گران ميدان ميوه و تره بار با مديرعامل سازمان ميادين شهرداري اهواز

ظهر امروز سه شنبه سي ام بهمن ماه٩٧ جلسه اي با دستور شهردار اهواز و با حضور مديرعامل سازمان ميادين شهرداري اهواز

مهندس صولت احمدي و تعدادي از كسبه و غرفه داران ميدان الغدير اهواز برگزار گرديد

در اين ديدار اول نمايندگان گروه مطالبه گران ميدان ميوه وتره بارالغدير مطالبات و خواسته هاي قانوني و به حق خود را مطرح نمودند

و سپس مديرعامل سازمان ميادين شهرداري اهواز به تك تك سوالات و خواسته هاي نمايندگان الغدير پاسخ گفت

شايان ذكر است اين ديدار اولين ديدار رسمي گروه مطالبه گران ميدان الغديراهواز بود كه برخورد خوب؛صميمانه و توام با پاسخ دهي

شفاف مديرعامل سازمان ميادين شهرداري اهواز مهندس صولت احمدي باعث خرسندي و رضايت اعضا گرديد و نيز قول هايي به جهت

رفع مشكلات موجود در ميدان به نمايندگان ميدان داده شد و قرار شد در جلسات آتي رفع اين مشكلات و ميزان رضايت كسبه ي ميدان

مورد بررسي مجدد قرار گيرد

ملاقات اعضا مطالبه گران ميدان ميوه و تره بار با مديرعامل سازمان ميادين شهرداري اهواز

 ظهر امروز سه شنبه سي ام بهمن ماه٩٧ جلسه اي با دستور شهردار اهواز و با حضور مديرعامل سازمان ميادين شهرداري اهواز 

مهندسصولت احمدي و تعدادي از كسبه و غرفه داران ميدان الغدير اهواز برگزار گرديد

در اين ديدار اول نمايندگان گروه مطالبه گران ميدان ميوه وتره بارالغدير مطالبات و خواسته هاي قانوني و به حق خود را مطرح نمودند

و سپس مديرعامل سازمان ميادين شهرداري اهواز به تك تك سوالات و خواسته هاي نمايندگان الغدير پاسخ گفت

شايان ذكر است اين ديدار اولين ديدار رسمي گروه مطالبه گران ميدان الغديراهواز بود كه برخورد خوب؛صميمانه و توام با پاسخ دهي

شفاف مديرعامل سازمان ميادين شهرداري اهواز مهندس صولت احمدي باعث خرسندي و رضايت اعضا گرديد و نيز قول هايي به جهت

رفع مشكلات موجود در ميدان به نمايندگان ميدان داده شد و قرار شد در جلسات آتي رفع اين مشكلات و ميزان رضايت كسبه ي ميدان

مورد بررسي مجدد قرار گيرد

آخرين اخبار
پر بحث ترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار