بی توجهی اداره کل موزه ها نسبت به اولین شهر نفتی ایران …

تاریخ انتشار: سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۲۱:۴۸ ب٫ظ
بی توجهی اداره کل موزه ها نسبت به اولین شهر نفتی ایران … 🔴🔴شهر اولین ها اسیر دست کج سلیقگی ها…! در حالی که مسجدسلیمان به عنوان شهر اولین ها بیشترین و قدیمی ترین امار ادوات و مکان ها برای موزه ی نفت را داراست متاسفانه اداره کل موزه ها کمترین بها را به این شهر داده و مدیر موزه ها و اسناد نفت در سفرهایش به خوزستان […]

🔴🔴شهر اولین ها اسیر دست کج سلیقگی ها…!

در حالی که مسجدسلیمان به عنوان شهر اولین ها بیشترین و قدیمی ترین امار ادوات و مکان ها برای موزه ی نفت را داراست
متاسفانه اداره کل موزه ها کمترین بها را به این شهر داده و مدیر موزه ها و اسناد نفت در سفرهایش به خوزستان کمترین سفر و توجه را به شهر اولین ها دارد!
و فقط به یکی دو شهر خاص سر می زند
و مناطقی با قابلیت شهرموزه مانند نمره یک-کوی پیروزی-نمره ٢ و عنبر کماکان متروک و منزوی مانده اند…
تا کی؟ باید شاهد این بی توجه ای های نومید کننده باشیم خدا می داند..؟!
تبدیل مسجدسلیمان به شهرموزه ی نفتی می تواند این شهر را از بحران اشتغال و بن بست عدم حضور گردشگر خالی سازد اما گویا در حال حاضر و به هر دلیل…! نفت سفید در اولویت اول مدیراسناد و موزه ها قرار دارد و سفرهای پیاپی ایشان به خوزستان و عدم حضور در مسجدسلیمان بیانگر این موضوع است که مسجدسلیمان کماکان دیار فراموش شده و بحران زده ی نفتی باقی خواهد ماند…

آخرين اخبار
پر بحث ترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار