دکتر همایون یوسفی افزود: در حال حاضر میزان پرداختی بدی آب و هوا بین ۷ تا ۹ درصد است که با در نظر گرفتن این ماده، این سقف به ۲۰ تا ۲۵ درصد یعنی به طور متوسط ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
وی یادآور شد: با پیگیری یکی از بند های قابل توجه در ماده ۱۱۲ برای کارکنان دولت، گام موثری در جهت جبران عقب ماندگی های دوران جنگ، برداشته می شود.

یوسفی گفت: تلاش کردیم تا علاوه بر ردیف های متمرکزی که سالیانه به استان های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان تعلق می گیرد، ردیف های دیگری برای بازسازی و رفع عقب ماندگی های استان قرار داده شود.

نماینده مردم اهواز در خصوص فرآیند تصویب این ماده و چگونگی ورود آن به صحن مجلس گفت: وقوع جنگ باعث شد که مشکلاتی در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی، آسیب های به خوزستان وارد کرد. ما اگر بخواهیم برای توسعه استان ها به یک دید مشترک با سایر استانهای مناطق جنگی نگاه کنیم.
وی گفت: در جلسه ۳ ساعته مجمع نمایندگان استان با رییس مجلس مسائل مختلفی در رابطه با استان بحث و بررسی شد. بحث مشترک ما این بود که اگر بخواهیم مشکلات خوزستان برطرف شود، باید در برنامه های توسعه کشور جایگاه ویژه ای برای این مناطق دیده شود.

یوسفی به نمایندگی از مجمع نمایندگان خوزستان گفت : مجموعه ای از اطلاعات جمع آوری شده از وضعیت استان را در اختیار دکتر لاریجانی قرار دادیم.ایشان نیز به رییس کمیسیون تلفیق برنامه دستور داد که ماده ۶۸ جزو برنامه توسعه کشور باشد و به واسطه این ماده برای استان ها شرایط ویژه ای در نظر بگیرند.

نماینده مردم اهواز گفت: خوشبختانه این ماده در کمیسیون تلفیق تایید شد و با ورود به صحن مجلس ضمن تبادل نظر با نمایندگان استان های یادشده در ابتدای بحث، تلاش کردیم تا رای کافی را به دست آورد. قبل از کسب رای بنده افتخار داشتم تا به وکالت از مجمع نمایندگان خوزستان دفاعیاتی را از این ماده داشته باشم. خوشبختانه با رای ۷۲ درصدی مورد تصویب قرار گرفت.
وی همچنین گفت: با تصویب این ماده تمهیداتی دیده شده است تا میزان دریافتی پرسنل دولتی و غیر دولتی در استان های درگیر از جمله خوزستان افزایش قابل توجهی یافته و میزان مهاجرت مردم به سایر نقاط کشور کاهش یابد.