به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز  “اخلاق محمدیان بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم ها تعدادی از واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در سال های گذشته غیر فعال شده بودند.
وی گفت: از سال ۹۲ تاکنون تعداد ۱۲۷ واحد صنعتی غیر فعال در خوزستان به چرخه تولید بازگشتند.
وی اظهارکرد: این تعداد واحد صنعتی با ایجاد اشتغال برای ۸۳۰ نفر مجدد به چرخه تولید برگشتند و فعالیت خود را دوباره شروع کردند.
‘محمد باقر نوبخت ‘ سخنگوی دولت با حضور در شورای اداری خوزستان، این استان را پایلوت برنامه فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال معرفی کرد و مقرر شد که خوزستان فعالسازی واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.
پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی که بدهی معوقه دارند از جمله کارهایی است که دولت برای راه اندازی واحدهای تولیدی غیر فعال انجام می دهد.
خوزستان دارای ۷۱ ناحیه و شهرک صنعتی وجود دارد