رفع سد معبر و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح منطقه۴

معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه چهار به منظور جلوگیری از ایجاد ترافیک در مسیرهای پرتردد و تسهیل در عبور و مرور شهروندان، توسط واحد اجرائیات منطقه در حال جمع آوری سد معبر و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است.

به گزارش پایگاه خبری ترانه نیوز: نیروهای واحد اجرائیات حوزه معاونت خدمات شهری منطقه با گشت زنی مداوم در سطح معابر اصلی و فرعی، به منظور جلوگیری از ایجاد ترافیک در مسیرهای پرتردد بلوار کارگر شرقی، میدان های شقایق، مالیات و مسیرهای پل پنجم و ششم را با هدف زیباسازی و پاکسازی معابر شهری، نسبت به رفع سد معبر در پیاده روها بصورت ثابت و متحرک اقدام و از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری می کنند.

بنا بر این گزارش: نیروهای واحد اجرائیات منطقه در ادامه ارائه خدمات خود از عملیات افتتاح مغازه واقع در نهضت آباد جلوگیری کرده و مالک مغازه را جهت اخذ مراحل قانونی به شهرداری منطقه چهار هدایت کردند.

مطالب مرتبط